top of page

BIM

BIM

N3O heeft jarenlange ervaring in ontwerpen met behulp van een integraal BIM: het 3d gebouwinformatie model met daarin alle bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen. Met als gevolg betere kwaliteit, een efficiënter proces, minder fouten, optimale kennisdeling en altijd de mogelijkheid om interactief en virtueel door het gebouw te lopen. Wij coördineren het integrale BIM en leveren desgewenst het BIM protocol. Aan het eind van elke fase worden fasedocumenten voor akkoord voorgelegd aan de opdrachtgever. Documenten worden digitaal gedeeld via mail en een webportal. Wij hechten aan korte communicatielijnen en snelle actie. 

axp013.jpg
bottom of page